Nghiệm Thu Công Trình TTI (Hệ thông gió làm mát Nhà Xưởng)
  Loading...

  MENU

  Nghiệm Thu Công Trình TTI (Hệ thông gió làm mát Nhà Xưởng)

  09/11/2021 08:40
  145

  ***Hạng mục: THÔNG GIÓ LÀM MÁT XƯỞNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

  Giải pháp thi công : Làm Mát Không khí cưỡng bất Bởi Water Air Cooler.

  Thời gian khởi công: tháng 06 năm 2021
  Thời gian hoàng thành: tháng 10 năm 2021.

   

  ***Hạng mục: THÔNG GIÓ LÀM MÁT XƯỞNG ĐÓNG GÓI

  Giải pháp thi công : Làm Mát Không khí cưỡng bất Bởi Màng nước (Cooling Pad)

  Thời gian khởi công: tháng 06 năm 2021
  Thời gian hoàng thành: tháng 10 năm 2021.

   

   
  • Chia sẻ qua viber bài: Nghiệm Thu Công Trình TTI (Hệ thông gió làm mát Nhà Xưởng)
  • Chia sẻ qua reddit bài:Nghiệm Thu Công Trình TTI (Hệ thông gió làm mát Nhà Xưởng)

  Tin tức liên quan