SAIGON REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
  Loading...

  MENU

  Dự án VRV TTI Bình Dương
  Dự án VRV TTI Bình Dương

  Thiết Kế - Thi Công - Tư Vấn hệ thống VRV 

  Dự án: Techtronic Industries Vietnam Co. Ltd.
  Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing

  1) Nhà máy TTI VSIP IIA

  2)Nhà máy TTI Đại đăng
  Địa chỉ:

  Khu Công Nghiệp VSIP IIA, Tỉnh Bình Dương, ViệtNam

  Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  Hạng mục:

  Cải tạo hệ thống M&E nhà xưởng Milwaukee VSIP IIA

  Cải tạo hệ thống M&E nhà xưởng Milwaukee DAIDANG